Descargas

Biografía

Arquivo zip que contén 3 arquivos pdf coa biografía de Cristina en inglés, galego e castelán, en versións longa, e curta:


Fotos de Cristina Pato por Xan Padrón

Descargar Set 1

Descargar Set 2

Descargar Set 3

Descargar Set 4

Descargar Set 5


Fotos do Cristina Pato Quartet por Xan Padrón

Descargar

Descargar Set 2

Descargar Set 3


Fotos do Cristina Pato Trío Galego por Xan Padrón

Descargar Set 1

Descargar Set 2


Logos

Descargar

Descargar

Descargar