Columbus’ DNA

La Voz de Galicia – November 25, 2022 →

Cristina PatoThis week, I received several messages from English-speaking friends with the link to a news article from the British newspaper The Guardian that echoed the exhumation of Xohan Marinho, a relative of Pedro Álvarez de Soutomaior (also known as Pedro Madruga). The title was «Researchers in Galicia open 15th-century tomb to test Columbus link theory,» and the article referenced the news published in La Voz de Galicia that described the work done in the church of San Martiño de Sobrán, in Vilagarcía, by archeologiest Mateo Fontán and a professor of physical anthropology at the Universidad de Granada, Inmaculada Alemán. Works related to one of the theories regarding Christopher Columbus’ origin, in this case the theory defending the Asociación Cristóbal Colón Gallego, or The Association of the Galician Christopher Columbus, that promotes this research with the purpose of obtaining DNA from a relative of Pedro Madruga in order to compare it to Columbus’ DNA, obtained from the tomb in Sevilla by the team of Professor José Antonio Lorente, and confirm or deny the theory that Madruga and Columbus were the same person. Like the archeologist Antonio Castro said in a radio interview, the theories of the Galician Columbus are born with Celso García de la Riega at the end of the nineteenth century, but it is Alfonso Philippot who suggests that «at the same moment of Pedro Madruga’s disappearance, the figure of Christopher Columbus appears.»

The story itself is fascinating, and it generates in me a strange curiosity because in a time where statues of Columbus (as a symbol) are being questioned around the world, I wonder what we would do with a Galician Columbus in Galicia…

1 Comment

  1. O ADN non vai resolver gran cousa, a non ser que haxa coincidencia nas mostras enviadas dos diferentes personaxes para cotexar co ADN de Colón. Devandito isto, o ADN da historia é a documentación, e en canto a Pedro Madruga é clara sen ningunha dúbida, Pedro Madruga morreu en 1486. En que me baseo: na documentación dos Reis Católicos, ao redor de 30 documentos nos cales se menciona a Pedro Madruga como morto ou defunto. Nas sentenzas da Audiencia de Galicia e Chancellería de Valladolid, nas cales se menciona a Pedro Madruga morto, aos seus fillos como orfos e á súa muller como viúva. No testamento de Álvaro Sotomaior, fillo maior de Pedro Madruga, en en o cal di que o seu pai está morto. Nas cartas de traspaso da herdanza dos fillos de Pedro Madruga: Maior, Constanza, Cristóbal, e Fernando ao seu outro irmán Diego, para unir a herdanza nunha mesma casa e que non estivese dispersa, nas devanditas cartas todos mencionan a Pedro Madruga morto. Toda esta documentación vai desde 1486 a 1500.
    Por outra banda, esta as afirmacións do mesmo Colón que fan inviable que fose Pedro Madruga, nos devanditos comentarios ou afirmacións Colón non puido nacer en 1420 a 1432, que é cando naceu Pedro Madruga, non se sabe exactamente en que data da pinza.
    Ademais, Philippot alega que Pedro Madruga era fillo dunha tal Constanza Gonçalve sede Colón, personaxe que nunca existiu documentalmente e que Philippot interpretou erroneamente documéntaa cen na que el se baseaba, o nome era de Constanza Gonçalves sen Colón.
    Ademais, sábese que a nai de Pedro Madruga era Constanza de Zuñiga. Por tanto, no que incumbe a que Colón puidese ser Pedro Madruga mediante a análise do ADN, vai ser un imposible, meditativamente queda moi ben, pero imposible. Creo que Colon era galego, seguindo a teoría de Celso García de Régaa e seguidores: Prudencio Otero, Enrique Zas, Horta e pardo, Rafael Calzada e moitos máis. Podería dar moitos máis argumentos, que farían un imposible da teoría Pedro Madruga-Colón. Un exemplo sería a posición de Portugal no asunto, a teoría de Madruga-Colón toma aos portugueses por parvos…
    Saúdos, Guillermo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.